březen

1. V pondělí 20.3. proběhne třídní kolo recitační soutěže. Všechny děti si připraví a naučí se báseň - nejméně 3 sloky. Báseň budou mít napsánu a přinesou ji do soutěže. Každé dítě recituje svou báseň  samostatně. 29. 3. budou  tři nejlepší recitátoři reprezentovat naši třídu ve školním kole.

2. Připomínám termín hovorové hodiny - úterý 21.3.

3. Na 9. 3. připravil školní parlament akci DEN NARUBY. CHlapci se převlečou za děvčata a děvčata za chlapce. Kdo se chce tento den pobavit a zasmát, přinese si převlečení. Akce není povinná.

4. Podrobné informace o vícedenním výletu do Březové dostanete po jarních prázdninách.

5. V pátek 10. 3. nás čeká výchovný koncert ve školní jídelně. Vybírám 40 Kč.

6. Připomínám: od pondělí 13. 3. do pátku 17. 3. máme jarní prázdniny.

7. Z důvodu velké nemocnosti žáků se výchovný koncert přesouvá na 5. 5. 2017. Vybrané peníze nebudu dětem vracet.

8. Informace o zameškaném učivu odesílám individuálně na požádání na e mailové adresy.

9. Žáci byli poučeni a tímto seznamuji i vás o zákazu volného pohybu žáků v prostorách školy v době hovorových hodin, třídních schůzek a Edukativně stimulačních skupin z důvodu jejich bezpečnosti.

10. Přeji pohodový prázdninový týden.

11.Jarní prázdniny jsou minulostí a čekají nás každodenní povinnosti. Hned v úterý 21. 3. připomínám hovorové hodiny.

12. Na školním webu je pozvánka na akci "Ukliďme Česko". Pokud se budete chtít akce zúčastnit, přihlašujte se na uvedené adrese.

13. V pátek 31. 3. proběhne jarní forografování. Nabídkové letáky dostaly děti v úterý.

14. V tomto týdnu spotřebovaly děti papírové ručníky a tekuté mýdlo. Prosím o dodání.

15. Školní kolo recitační soutěže proběhne ve středu 29. 3. ve třídě 1. A. Začátek je v 13. 30hod. Předpokládaný konec - ve 14. 30hod. Naši třídu budou reprezentovat: Maty H. , Nela a Marek.

16. 9. 5. 2017 se koná mimořádná schůzka rodičů všech druhých tříd v 16.00 hod v jídelně školy.

17. Termín objednaného koncertu je 12. 5. místo 5. 5.