červen

1. Připomínám platbu 484 Kč za pracovní sešity do 3. ročníku. Poslední den platby je 20. 6.

2. Informace k poslednímu školnímu týdnu : 26. 6. - 30. 6.

V pondělí a v úterý máme 5 vyučovacích hodin. Ve středu a ve čtvrtek i 4 vyučovací hodiny. V pátek si rozdáme první hodinu vysvědčení a děti odejdou do ŠD nebo domů. Na vysvědčení si přinesou pevnou složku.

V pondělí a v úterý si odnesou kufřík, cvičební úbor, šanon, kapsář s věcmi. Na začátku šk. roku si přinesou zpět vypraný kapsář, zásobník s tečkami a číslicemi, papírové peníze.

V pondělí přinesou všechny učebnice: český jazyk, čítanka, prvouka, hudební výchova, angličtina. Prosím, prohlédněte je, případně vygumujte a slepte izolepou. Dále si přinesou igelitku na výkresy. Ve středu a ve čtvrtek si odnesou malé sešity a pracovní sešity.

3. Dnes jsem dětem rozdala společnou fotografii třídy.

4. Kontrolovala jsem čtenářské a kulturní deníky. Uschovejte je do příštího školního roku.

5. Nechejte i notový sešit.


Vážení rodiče,

první dny zasloužených prázdnin jsou tu a já bych vám chtěla poděkovat za spolupráci a podporu v právě skončeném školním roce.

Děkuji za milé dárečky a květiny.

Přeji pohodové léto plné zajímavých zážitků, zasloužené chvíle odpočinku a v září na viděnou.

Mgr.Jaroslava Pelikánová