Jak zvládnout první pomoc

01.07.2016 18:17

Jak zvládnout první pomoc

Slunečné a teplé počasí posledních týdnů  láká k vyjížďkám na kole, kolečkových bruslích , koloběžkách, ale též k vycházkám do přírody. Nedílnou součástí každého výletu je mimo jiné chránit si své zdraví. Může se však stát, že se nešťastnou náhodou zraníme nebo se dostaneme do situace, kdy  zraněná osoba potřebuje naši  pomoc. Jak se v takové situaci správně zachovat?

S odpovědí na tuto otázku se třída 1.A obrátila na členy zdravotního kroužku -  vítězného týmu -  pod vedením paní zástupkyně Mgr. Zuzany Kruťové.

Ve středu 8. 6. přišli mladí zdravotníci s paní zástupkyní po velké přestávce do naší třídy. Přinesli si pomocníka Emila ( cvičná figurína ), obvazový materiál, své znalost a dobrou náladu. Nejdříve ukázali a vysvětlili, jak poskytnout první pomoc při zásahu elektrickým proudem, co udělat, když se popálíme a jak postupovat, když si někdo nešťastnou náhodou zabodne ostrý předmět do ruky. 

Poté se žáci rozdělili  do tří skupin a postupně si sami vyzkoušeli, jak postupovat, aby poraněný své zranění přežil a rychle se dostal do nemocnice. Na Emilovi si žáci vyzkoušeli masáž srdce, dýchání z úst do úst. Osmák  Ondra  trpělivě snášel nácvik stabilizované polohy. Mluvčí každé skupiny trénoval správnou komunikaci s dispečinkem na tísňové lince.

S pomocí starších spolužáků prvňáci zvládali nelehké situace a úkoly. Naši zdravotníci si zopakovali své znalosti a ukázali, jak je důležité nebát se umět pomoci druhým. Za to patří velké poděkování mladým zdravotníkům a především paní zástupkyni. Na závěr jsme se dohodli, že v příštím školním roce budeme určitě v této akci pokračovat.