Kalendář akcí

září

Dopravní hřiště

Plavecký výcvik

říjen

Program se školní psycholožkou

Autorské čtení se spisovatelkou Sašou Sandras

listopad

Výroba vánočních přání do literárně výtvarné soutěže S DONEM

prosinec

CVČ LOUKA - program - Vánoční zvyky a tradice

Mikulášská nadílka

Mahenovo divadlo - představení v rámci lit. výtv. soutěže "Jak jsem se ztratil"

Výukový program - Ovoce do škol

leden

Vodicí pes ve službách člověku

Veselý týden

Den předškoláků

Ukončení prvního pololetí

únor

Jarní prázdniny

Bubnován

březen

Výukový program - Péče o chrup

Matematiká olympiáda

Mezinárodní festival dokumentárních filmů JEDEN SVĚT

duben

Slavnostní ukončení soutěže S DONEM

Ekologický program NEPZ

Anglické divadlo

Divadelní představení - O zatoulané Písničce

květen

vícedenní výlet - Budišov nad Budišovkou

společné fotografování třídního kolektivu