Zajímavosti ze třídy

Od začátku školního roku jsme absolvovali následující akce:

Adaptační den

Výuka na dopravním hřišti

Program se školní psycholožkou


Autorské čtení se spisovatelkou Sašou Sandras

CVČ LOUKA - program Vánoční zvyky a tradice

Mahenovo divadlo - "Jak jsem se ztratil"

Mikulášská nadílka

Výukový program - Ovoce do škol

Vánoční besídka