UČIVO

Zde Vás budu informovat o probraném učivu. Nejdříve vysvětlím zkratky, které budu používat na této stránce.

Čj - ML   mluvnice

ČT/PS    čtení, psaní

ČT         čtení

PS         psaní

PRV       prvouka

M           matematika

AJ          anglický jazyk

VV         výtvarná výchova

PČ         pracovní činnosti

HV         hudební výchova

TV         tělesná výchova

PS - ČJ  pracovní sešit českého jazyka

PS - M1,PS - M2, PS - M3 -  pracovní sešity matematiky

UČ - ČJ  učebnice českého jazyka

UČ - AJ  učebnice anglického jazyka

PS - AJ  pracovní sešit anglického jazyka

Pís 1, 2  písanky

G - geometrie