duben

Týden od 3.4. do 6.4.


1. UČ - ČJ 77, 78
2. PS - ČJ 45/ dokončit
3. Listy  ČJ v MO - seš. vyjm. slov
4. PS - M2 56
5. PS - M3/ 4 - 7
6. Dočíst Ledňáčky
7. UČ - PRv 56 a doplnit listy
8. Pís - 15, 16

Týden od 9.4. do 13.4.

1. UČ - ČJ 79

2. PS - ČJ 46

3. Listy Č -v MO - vyjm. slova

4. PS - M2 41, 57

5. PS - M3 8

6. UČ - PRV 57, 58

7. Pís 17

Týden od 16. 4. do 20. 4.

1. UČ - ČJ 80, 81

2. PS - ČJ 46, 47

3. Čít - 86, 87

4. Pís -18, 19

5. PS- M2  43

6. PS - M3 9 - 13

7. UČ - PRV 59

Týden od 23.4. do 27.4.

1. UČ - ČJ 82 - 87

2. PS - ČJ 48, 49, 55

3. Čít - 88 - 95

4. Pís- 20, 21

5. PS - M3 14 - 16

6. UČ - PRV 60