červen

Týden od 5. 6. do 9. 6.

1. UČ - ČJ 72, 74

2. PS - ČJ 31 - 33

3. PS - M postupné dokončení

4. MP4, MP5

5. ČÍT str. 96 - 103

6. Pís str. 27 -29

7. UČ a PS - PRV 63, 64

Týden od 12. 6. do 16. 6.

1. Dokončení PS - ČJ

2. UČ - ČJ 75

3. MP4, MP5

4. Čít str. 104 - 107

5. Pís. str. 30, 31

6. UČ a PS - PRV 65, 66

Týden od 19. 6. do 23. 6.

1. Ve všech předmětech jsme dobrali učivo.

2. Písanku ještě dopisujeme.

3. Probrané učivo procvičujeme.