Září

Týden od 4.9. do 8.9.

1. Slavnostní zahájení školního roku

2. Rozdání a podepsání učebnic a sešitů

3. Adaptační den

4. Seznámení s učebnicemi

5. Výuka na dopravním hřišti

Týden od 11. 9. do 15. 9.

1. UČ - ČJ str. 5 - 8

2. PS - ČJ str. 4, 5

3. Písanka str.1, 2

4. Čítanka str. 4 - 7

5. PS -M str.3, 4, 5, 6, 7/1, 8/1, 3

6. UČ - AJ 4

Týden od 18.9. do 22.9.

Intenzivní plavecký výcvik

7. PS - AJ 3

8. UČ - PRV str. 4 - 7

Týden od 25.9. do 27.9.

Intenzivní plavecký výcvik

Týden od 2. 10. do 6. 10.