Anglické divadlo

20.03.2016 17:51

V pondělí 14. 3. jsme shlédli divadelní představení v anglickém jazyce. Děti si zopakovaly slovíčka z tématických okruhů, která probírají v běžných hodinách angličtiny.