Geometrie jinak

02.10.2015 12:56

Součástí matematiky je i geometrie. Jak nejlépe poznat barvy, tvary? No přece hrou. Ne jinak je tomu

i v naší třídě. Barevné dřevěné špalíky jsou ideální pomůckou- hračkou, s  níž se  děti  učí a zároveň

rozvíjejí svou kreativitu, představivost a spolupráci.