HAHADEN - rej strašidel

01.11.2015 19:10

V minulém týdnu zažily děti první HAHADEN. Téměř všichni se proměnili na jeden den ve strašidelné a pohádkové postavičky. I když probíhala běžná výuka, v lavicích bylo vidět čarodějnice, princezny, kuchaře, piráty i sportovce. O velké přestávce všichni odešli před ředitelnu, kde je přivítal na reji strašidel hlavní čaroděj. Společně si zahráli hru " Čaroděj řekl" a na závěr tohoto setkání dostali všichni sladkou odměnu.