Příspěvek na chov koní

04.12.2015 15:07

V listopadu nás navštívila děvčata ze sedmé třídy. Přinesla s sebou krabičku s malými hopskulkami a bludištěm, také s pěknými pohlednicemi koní.. Nabídla tyto maličkosti k odkoupení. Peníze z prodeje  jdou na chov koní, kteří pomáhají při rehabilitaci  dětem po úrazech.