Třídní kolo recitační soutěže

20.03.2016 17:56

V úterý 15. 3. proběhlo po velké přestávce tříní kolo recitační soutěže. Děti měly dostatek času na přípravu. Všichni byli zároveň soutěžícími a porotci. Po každé zarecitované básničce jsme počítali body za umělecký dojem. Většina dětí se připravila zodpovědně. Za to patří poděkování vám - rodičům. A jak soutěž dopadla? Na 1. místě se umístila Nela Jeličová. Naučila se těžkou báseň "Král a vosa". Na druhém místě skončil Jakub Mahr a 3. místo obsadila Lucie Říhová. Všichni tři nás reprezentovali hned ve středu ve školním kole. Nela nám vybojovala 3. místo v kategorii prvních tříd. Srdečně blahopřejeme za tak pěkné umístění v silné konkurenci. Věřím, že v příštím roce budou žáci naší třídy opět úspěšní.