květen

1. V úterý 9. 5. se koná mimořádná schůzka všech rodičů žáků 2. ročníku v hudebně. Začíná v 16.00 hod.

2. 18. 5. budeme mít celoškolní akci - Branný den. Vybírám 50 Kč.

3. Do konce května budeme mít ve třídě canisterapii, vybírám 50 Kč.

4. 30. 5. proběhne naše třídní schůzka. Zároveň bude ve vestibulu školy EKOJARMARK. Žáci všech tříd vyrábějí pěkné výrobky, které si můžete zakoupit. Výtěžek půjde do brněnské ZOO pro naši sovici sněžnou.

5. Ve dnech 29.5. - 2.6. proběhne sběr papíru. Balíky musí být svázané. Vážit budou žáci ve vestibulu školy.

6. V Notýsku je informace o třídní schůzce: 30.5. v 16.00hod v naší třídě. Informaci, prosím, podepište.

7. V pondělí 29.5. proběhne fotografování třídního kolektivu. Cena je 30 Kč. Peníze mohou děti nosit už od pondělí.

8. Připomínám: Třídní schůzka je v úterý , začíná v 16. 00 hod. Vaše účast je nutná.

9. V pátek máme environmentální program. Cena 40 Kč.