září

 

 4. 9. 2017  - vyzvednu děti před školou v 8. 00 hod.  Pak odejdeme na školní hřiště. Tam proběhne slavnostní zahájení školního roku.Konec je plánován na 8.45 hod. Děti si nemus9 nic nosit. Jen prosím o napsání lístečku s uvedením, zda půjde dítě do družiny, s doprovodem nebo může jít samo domů. Děkuji.

 5. 9. 2017  - přijdou děti s aktovkou. Přinesou nepodepsané všechny sešity a deníčky podle seznamu, sady výkresů, 2 složky barevných papírů a omyvatelné fólie velikost A4 (2 ks) a velikost A3 (2 ks), pouzdro a klíč od skříňky, lepidlo, Úkolníček. Výuka končí v 11.40 hod.

6. 9. proběhne adaptační den. Děti budou ve škole 4 vyučovací hodiny, končíme v 11.40 hod.

7. 9. se budeme učit podle podle rozvrhu. Děti přinesou zbývající pomůcky.

8. 9. jedeme na dopravní hřiště.

Sraz v 7. 30 hod. před školou. S sebou v batůžku helmu, svačinu, pití, čip, klíč od skříňky, 2 jízdenky nebo dětskou šalinkartu. Nejpozději ve čtvrtek vybírám 35 Kč. Předpokládaný návrat je do 13. 00 hod.

12.9. se koná třídní schůzka. Začátek je v 16.30 hod. Schůzka proběhne v naší třídě. Vaše účast je důležitá.

Před třídní schůzkou - v 16.00hod  - proběhne v jídelně školy schůzka zákonných zástupců k novému informačnímu systému.

Dlouhodobé úkoly na procvičení učiva:

1.PS - ČJ 4 - 7

2. PS - M 8/2, 9/2,3,bok, 10/celá

3. Písanka 2 - 4

4. Čítanka 6 - 11

 

V případě, že dítě nebude plavat ze zdravotních důvodů v průběhu výcviku a bude schopno jít do školy, bude si vypracovávat zadané úkoly ve třídě 2. B. Tam bude pracovat časově podle rozvrhu této třídy. Pak půjde do ŠD za paní vychovatelkou Pelouškovou.

18.9. Máme za sebou první den intenzivního plaveckého výcviku. Děti byly spokojené. Instruktoři doporučují, abyste pořídili plavecké brýle i dětem, které je zatím nemají. Ještě i zítra plaveme v Lužánkách.

22.9. Od středy 20.9. probíhal plavecký výcvik v bazénu na Kraví hoře. Tam budeme pokračovat i v příštím týdnu. Výcvik bude ukončen ve středu 27.9.

27. 9. jsme úspěšně ukončili intenzivní plavecký výcvik. Děti byly velmi šikovné a udělaly v plavání velký kus práce. Dnes si odnesly MOKRÉ VYSVĚDČENÍ.

Od pondělí 2. 10. se budeme učit podle rozvrhu. Zkontrolujte, prosím, zda odevzdali všechny založené a podepsané sešity do všech předmětů. Zároveň přinesou Prázdninové deníky. Kulturní deníky a prázdninové opakování.

 

Děkuji všem  rodičům, kteří zaplatili příspěvek 250 Kč do Spolku Horníček.